Aurrekontua 2024

DIRU-SARRERAK

AzalpenaZenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Zerga zuzenak745.000,00
Zeharkako zegak267.000,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk427.671,00
Ohiko transferentziak1.735.360,00
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak51.410,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealen salmenta10,00
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk964.375,60
Finantza pasiboak0,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA4.190.826,60

GASTUAK

AzalpenaZenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Langileen gastuak946.132,00
Ondasun arruntak eta zerbitzuak1.241.200,00
Finantza gastuak8.310,00
Ohiko transferentziak762.400,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealak1.062.890,60
Finantza aktiboak4.000,00
Finantza pasiboak165.894,00
GASTUAK GUZTIRA4.190.826,60

 

AGOIZKO UDALA. Aurrekontua 2024


MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA. Aurrekontua 2024


KANPONDOA S.L.U. Aurrekontua 2024

Volver arriba