Aurrekontua 2023

DIRU-SARRERAK

AzalpenaZenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Zerga zuzenak747.000,00
Zeharkako zegak352.200,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk400.000,00
Ohiko transferentziak1.568.455,00
Ondareak eta herri-lurren aprobetxamenduak33.009,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealen salmenta10,00
Kapital transferentziak eta kapital beste sarrera batzuk1.302.100,00
Finantza pasiboak0,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA4.402.774,00

GASTUAK

AzalpenaZenbatekoa (€)
A. OPERAZIO ARRUNTAK
Langileen gastuak906.739,00
Ondasun arruntak eta zerbitzuak1.266.900,00
Finantza gastuak8.900,00
Ohiko transferentziak561.890,00
B. KAPITAL OPERAZIOAK
Inbertsio errealak1.487.545,00
Finantza pasiboak170.800,00
GASTUAK GUZTIRA4.402.774,00

 

AGOIZKO UDALA. Aurrekontua 2023


MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA. Aurrekontua 2023


KANPONDOA S.L.U. Aurrekontua 2023

Volver arriba