Hiri antolamendurako planak eta hirigintza-hitzarmenak

  •  Iragarkiak.

Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU), presentado por la mercantil “Navarra de Estampación e Inyección, S.A.”, para el aumento del aprovechamiento en las parcelas 9, 10, 11, 333, 335 y 336 del polígono del polígono 1 de Aoiz, Z.O.3.2

  • Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO), mapak eta planoak xehetasunez.
  • Ingurumenari buruzko udal politika eta programak, txostenak eta txostenen jarraipena.
  • Ingurumenaren eta paisaiaren gaineko eraginaren azterlanak, ingurumeneko elementuei dagozkien arriskuen ebaluazioak.
  • Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean nahiz onetsitako plan partzialetan izaniko aldaketak.
  • Udalaren hirigintza hitzarmenak. Gauzatzen ari diren hirigintza-lanak.
  • Lurzoruaren erabilerak eta destinoa.
Volver arriba