Ayuntamiento de Aoiz/Agoizko Udala


Informazio instituzionala, hautetsiak eta udal langileak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren antolaketa, hautetsiak, lanpostuak, enplegu eskaintza publikoa, udal erakunde eta elkarteak eta hauek argitaratzen dituzten arauen, bileren, akten eta ebazpenen gaineko informazioa.

 • Alkatearen eta zinegotzien biografia-datuak, helbide elektronikoa barne
 • Goi-karguen jarduera-interesen eta ondasunen erregistroa (19/2013 Legea)
 • Alkatearen agenda instituzionala
 • Udaleko lanpostuen zerrenda
 • Udaleko konfiantza-postuak, haietako bakoitzari dagozkion ordainsarien zenbatekoa barne
 • Udal organigrama, organo nahiz eginkizun guztien arduradunak nor diren barne (19/2013 Legea)

Udal korporazioa
Udal arloak
Instituzioetako partaidetza

 • Udalak parte hartzen duen entitateetako goi-karguen eta arduradun nagusien ordainsariak (19/2013 Legea)
 • Goi-karguek jasotako kalte-ordainak, karguak uztean (19/2013 Legea)

 • Gobernu organoak eta haien eginkizunak
 • Organo deszentralizatuak, udal-sozietateak, eginkizunak eta haien webetan sartzeko estekak.
 • Udal-sozietate guztietako lanpostuen zerrenda, konfiantzazko postuak barne.
 • Udalaren plan estrategikoa edo Agenda 21.
 • Urteko eta hainbat urtetarako planak nahiz programak, jarduerak eta helburuak barne (19/2013 Legea)
 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialak.
 • Udal higiezinen, ondasunen eta eskubideen inbentarioa. (19/2013 Legea)
 • Lege-aholkularitzarako eta kontu-hartzailetzarako organoen barne-txostenak (19/2013 Legea)

 • Código ético y de buen gobierno del Ayuntamiento.
 • Órdenes del día previas de los plenos municipales.

2019

Sesión ordinaria 10 enero
Sesión ordinaria 7 febrero
Sesión ordinaria 7 marzo
Sesión extraordinaria 3 abril
Sesión ordinaria 4 abril
Sesión extraordinaria 17 abril
Sesión extraordinaria 30 abril
Sesión ordinaria 2 mayo
Sesión extraordinaria 9 mayo
Sesión extraordinaria 12 de junio
Sesión constitución ayuntamiento 15 de junio
Sesión extraordinaria 20 de junio
Sesión extraordinaria 27 de junio
Sesión ordinaria 1 agosto
Sesión extraordinaria 11 de septiembre
Sesión ordinaria 3 de octubre
Sesión ordinaria 7 de noviembre
Sesión extraordinaria 20 de noviembre
Sesión extraordinaria 18 de diciembre

2020

Sesión extraordinaria 23 de enero
Sesión ordinaria 2 de febrero
Sesión ordinaria 3 de marzo
Sesión extraordinaria 28 de mayo
Sesión ordinaria 4 de junio
Sesión ordinaria 2 de julio
Sesión ordinaria 6 de agosto
Sesión ordinaria 3 de septiembre

 • Actas de los plenos municipales.

2019

Ordinaria 7 de marzo
Extraordinaria 3 de abril
Ordinaria 4 de abril
Extraordinaria 17 de abril
Extraordinaria 30 de abril
Ordinaria 2 de mayo
Extraordinaria 9 de mayo
Extraordinaria 15 de junio
Extraordinaria 20 de junio
Extraordinaria 27 de junio
Ordinaria 1 de agosto
Extraordinaria 11 de septiembre
Ordinaria 3 de octubre
Extraordinaria 23 de octubre
Ordinaria 7 de noviembre
Extraordinaria 20 de noviembre
Extraordinaria 18 de diciembre

2020

Extraordinaria 23 de enero
Ordinaria 6 de febrero
Ordinaria 4 de junio
Ordinaria 2 de julio
Extraordinaria 24 de julio
Ordinaria 6 de agosto

 • Acuerdos y actas de las Juntas de Gobierno Municipal.

Declaración 8 de marzo

 • Videos y retransmisiones de los plenos municipales.
 • Resoluciones judiciales que afectan al ayuntamiento.

Resolución TAN N614
Resolución TAN N463
Sentencia Juzgado de Primera Instancia de Aoiz N65.2019

 • Datos de padrón habitantes

Datos padrón habitantes 2019

 • Ordenanzas

2011-48 Animales razas potencialmente peligrosas
2013-26 La Sierra
2013-110 La Sierra
2013-201 Complejo Deportivo
2014-23 Cementerio
2014-191 Kulturgunea
2015-34 Ayuda emergencia
2015-168 Perreras
2015-237 Comercio ambulante
2016-3 Tasas tramitación documentos urbanísticos
2016-24 Fichero datos personales
2016-132 Sala Aurelio León
2016-164 Escuela de Música
2017-15 Aguas
2017-49 Casa de Cultura
2017-116 Caravanas
2018-81 Aprovechamientos comunales
2018-221 Suelo vuelo subsuelo
Ordenanza de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad
Ordenanza tráfico rodado (Texto)   (Folleto)
Modificación reglamento régimen interno oficinas emprendedores