Ayuntamiento de Aoiz/Agoizko Udala


Informazio instituzionala, hautetsiak eta udal langileak

Volver
Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren antolaketa, hautetsiak, lanpostuak, enplegu eskaintza publikoa, udal erakunde eta elkarteak eta hauek argitaratzen dituzten arauen, bileren, akten eta ebazpenen gaineko informazioa.

 • Alkatearen eta zinegotzien biografia-datuak, helbide elektronikoa barne
 • Goi-karguen jarduera-interesen eta ondasunen erregistroa (19/2013 Legea)
 • Alkatearen agenda instituzionala
 • Udaleko lanpostuen zerrenda
 • Udaleko konfiantza-postuak, haietako bakoitzari dagozkion ordainsarien zenbatekoa barne
 • Udal organigrama, organo nahiz eginkizun guztien arduradunak nor diren barne (19/2013 Legea)

Udal korporazioa
Udal arloak
Instituzioetako partaidetza

 • Udalak parte hartzen duen entitateetako goi-karguen eta arduradun nagusien ordainsariak (19/2013 Legea)
 • Goi-karguek jasotako kalte-ordainak, karguak uztean (19/2013 Legea)

 • Gobernu organoak eta haien eginkizunak
 • Organo deszentralizatuak, udal-sozietateak, eginkizunak eta haien webetan sartzeko estekak.
 • Udal-sozietate guztietako lanpostuen zerrenda, konfiantzazko postuak barne.
 • Udalaren plan estrategikoa edo Agenda 21.
 • Urteko eta hainbat urtetarako planak nahiz programak, jarduerak eta helburuak barne (19/2013 Legea)
 • Udalari atxikitako ibilgailu ofizialak.
 • Udal higiezinen, ondasunen eta eskubideen inbentarioa. (19/2013 Legea)
 • Lege-aholkularitzarako eta kontu-hartzailetzarako organoen barne-txostenak (19/2013 Legea)

 • Código ético y de buen gobierno del Ayuntamiento.
 • Órdenes del día previas de los plenos municipales.

2019

Sesión ordinaria 10 enero
Sesión ordinaria 7 febrero
Sesión ordinaria 7 marzo
Sesión extraordinaria 3 abril
Sesión ordinaria 4 abril
Sesión extraordinaria 17 abril
Sesión extraordinaria 30 abril
Sesión ordinaria 2 mayo
Sesión extraordinaria 9 mayo
Sesión extraordinaria 12 de junio
Sesión constitución ayuntamiento 15 de junio
Sesión extraordinaria 20 de junio
Sesión extraordinaria 27 de junio
Sesión ordinaria 1 agosto
Sesión extraordinaria 11 de septiembre
Sesión ordinaria 3 de octubre
Sesión ordinaria 7 de noviembre
Sesión extraordinaria 20 de noviembre
Sesión extraordinaria 18 de diciembre

2020

Sesión extraordinaria 23 de enero
Sesión ordinaria 2 de febrero
Sesión ordinaria 3 de marzo
Sesión extraordinaria 28 de mayo
Sesión ordinaria 4 de junio
Sesión ordinaria 2 de julio
Sesión ordinaria 6 de agosto
Sesión ordinaria 3 de septiembre
Sesión ordinaria 1 de octubre
Sesión ordinaria 5 de noviembre
Sesión extraordinaria 17 de diciembre

2021

Sesión extraordinaria 14 de enero
Sesión ordinaria 4 de febrero
Sesión ordinaria 4 de marzo
Sesión extraordinaria 16 de marzo
Sesión extraordinaria 4 de abril
Sesión extraordinaria 20 de abril
Sesión ordinaria 6 de mayo
Sesión ordinaria 3 de junio
Sesión ordinaria 1 de julio
Sesión ordinaria 5 de agosto
Sesión ordinaria 2 de septiembre
Sesión extraordinaria 28 de septiembre
Sesión ordinaria 7 de octubre
Sesión ordinaria 4 de noviembre

 • Actas de los plenos municipales.

2019

Ordinaria 7 de marzo
Extraordinaria 3 de abril
Ordinaria 4 de abril
Extraordinaria 17 de abril
Extraordinaria 30 de abril
Ordinaria 2 de mayo
Extraordinaria 9 de mayo
Extraordinaria 15 de junio
Extraordinaria 20 de junio
Extraordinaria 27 de junio
Ordinaria 1 de agosto
Extraordinaria 11 de septiembre
Ordinaria 3 de octubre
Extraordinaria 23 de octubre
Ordinaria 7 de noviembre
Extraordinaria 20 de noviembre
Extraordinaria 18 de diciembre

2020

Extraordinaria 23 de enero
Ordinaria 6 de febrero
Extraordinaria 3 de marzo
Extraordinaria 28 de mayo
Ordinaria 4 de junio
Ordinaria 2 de julio
Extraordinaria 24 de julio
Ordinaria 6 de agosto
Ordinaria 3 de septiembre
Ordinaria 1 de octubre
Ordinaria 5 de noviembre
Extraordinaria 17 de diciembre

2021

Extraordinaria 14 de enero
Ordinaria 4 de febrero
Ordinaria 4 de marzo
Extraordinaria 20 de abril
Ordinaria 6 de mayo
Ordinaria 3 de junio

 • Acuerdos y actas de las Juntas de Gobierno Municipal.

Declaración 8 de marzo

 • Videos y retransmisiones de los plenos municipales.
 • Resoluciones judiciales que afectan al ayuntamiento.

Resolución TAN N614
Resolución TAN N463
Sentencia Juzgado de Primera Instancia de Aoiz N65.2019

 • Datos de padrón habitantes

Datos padrón habitantes 2019

 • Ordenanzas

2011-48 Animales razas potencialmente peligrosas
2013-26 La Sierra
2013-110 La Sierra
2013-201 Complejo Deportivo
2014-23 Cementerio
2014-191 Kulturgunea
2015-34 Ayuda emergencia
2015-168 Perreras
2015-237 Comercio ambulante
2016-3 Tasas tramitación documentos urbanísticos
2016-24 Fichero datos personales
2016-132 Sala Aurelio León
2016-164 Escuela de Música
2017-15 Aguas
2017-49 Casa de Cultura
2017-116 Caravanas
2018-81 Aprovechamientos comunales
2018-221 Suelo vuelo subsuelo
Ordenanza de la concesión de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad
Ordenanza tráfico rodado (Texto)   (Folleto)
Modificación reglamento régimen interno oficinas emprendedores
Régimen interno de funcionamiento del local municipal sito en la planta primera del frontón Toki Eder